Nieuwe leden

Hoe word je lid?
Een aankomend lid mag eerst 4 keer op proef meedraaien met de desbetreffende speltak. Daarna kun je beslissen of je lid wil worden. Tijdens die 4 weken ontvangen de ouders / verzorgers een informatieboekje waar een aanmeldingsformulier in zit. Deze formulieren mogen na de proefperiode volledig ingevuld en ondertekend aan de speltakleiding worden afgegeven.

Contributie
De contributie bedraagt voor alle speltakken: € 33,- per kwartaal

23.01.2009 16:41:46

Aanmelden proeflid Scoga

Mocht het inschrijfformulier hier boven niet (goed) zichtbaar zijn, klik dan hier om doorverwezen te worden naar een nieuwe pagina.

Andere informatie:

Kamp
Iedere speltak organiseert haar eigen kamp. Dit kan in de zomer- of herfstvakantie zijn. De ouders krijgen hiervoor van tevoren bericht van de desbetreffende speltakleiding.
Voor een speltak- en/of groepsweekend kan er indien nodig een kleine bijdrage gevraagd worden. Voor het kamp wordt er ook een extra bijdrage gevraagd. De bijdrage moet voor aanvang of aan het begin van het kamp of weekend aan de leiding worden afgegeven in een gesloten enveloppe.

Groepsweekend
Elk jaar wordt er als afsluiting een groepsweekend georganiseerd voor alle speltakken. Dit weekend wordt door velen ervaren als het hoogtepunt van het scoutingjaar. Met als hoogtepunten de jachtdroppingen, bosspellen en vooral het thema wat elk jaar varieert. Sommige mensen zitten zich nu alweer te verheugen op het groepsweekend van volgend jaar!

Vakanties
De vakanties kunnen per speltak verschillen. De kinderen krijgen hierover bericht van de leiding en het verschijnt zo snel mogelijk op de site. Tijdens de zomervakantie hebben we geen scouting. Na de vakantie beginnen we weer met de opkomsten als de kinderen al een week school hebben gehad. 

Uniform
Het uniform bestaat uit een spijkerbroek, een sweater [In de zomer een T-shirt]. De sweater en het T-shirt moeten door de ouders/ verzorgers aanschaft worden. De sweater en het T-shirt kunnen online besteld worden.

back top