Disclaimer

Tijdens weekenden en andere evenementen worden regelmatig foto's gemaakt en gepubliceerd op de website van Scouting Gaanderen (www.scoga.nl). De foto's die op de website gepubliceerd worden mogen uitgeprint worden voor persoonlijk gebruik, maar niet verder verspreid worden zonder toestemming van de eventuele perso(o)n(en) op de foto. Indien er een foto geplaatst wordt waar u op staat, en u dit niet op prijs stelt, kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de webmaster. De foto zal dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Scouting Gaanderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Gaanderen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Gaanderen of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Gaanderen.

back top