Contributie

Beste ouder(s) / verzorger(s),


Zoals u wellicht weet, hanteren wij op dit moment een contributie van € 33,-  per kwartaal. Dit is, volgens ons, een zeer lage contributie, waar we tot op heden, prima mee uit de voeten konden.

Het laag houden van deze contributie is altijd van groot belang geweest binnen onze vereniging. Met name om onze vereniging voor iedereen toegankelijk te houden.

Echter met het oog op de toekomst en voornamelijk de stijgende onkosten, zullen ook wij onze contributie enigszins moeten aanpassen, en zal per 1 januari 2023 wijzigen naar € 33,- per kwartaal.

Wij begrijpen dat er onder u zich leden bevinden, waarvoor dit een probleem kan zijn. Binnen de gemeente bestaat hiervoor een regeling in de vorm van "het meedoenarrangement”. Voor informatie verwijzen wij naar www.meedoenarrangement.nl, of neemt u even contact op met de gemeente Doetinchem of Oude IJsselstreek.

Uiteraard blijven wij vanuit Scoga zelf ook ons best doen om de onkosten zo laag mogelijk te houden en zelf extra geld te verkrijgen middels acties en verhuur van ons gebouw.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de contributieverhoging, dan kunt u contact met ons opnemen middels een email naar het bestuur of de penningmeester.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Namens het bestuur van Scouting Gaanderen
Marion Kortbeek, Penningmeester

back top