Lijdingx en bestuur

Iedere speltak wordt begeleid door een aantal vaste Lijdingx. Zij bereiden samen de opkomsten voor en begeleiden deze. De Lijdingx zijn het aanspreekpunt voor de kinderen/jongeren en hun ouders binnen de speltak.

Naast de verantwoordelijkheid voor hun eigen speltak, organiseren de lijdingx ook overige activiteiten binnen Scoga, waaronder de verschillende kampen en deelname aan verschilleden activiteiten.

Ieder kwartaal is er een groepsvergadering waarin er tussen de verschillende speltakken wordt afgestemd.

Het Lijdingxteam bestaat uit de volgende personen:

 

Welpenleiding

Welpen Lijdingx

Colin
Daniel
Gwen
Jeroen
Marco
Mike
 
 

Scoutsleiding

Scouts Lijdingx

Aik
Harm
Martijn
Michiel
Patrick
 

 
Explorerleiding

Explorer Lijdingx

Chris
Ellen
Rene
 

Roverscoutsbegeleiding

Rover Lijdingx


 

 

Bestuur

Naast het vaste Lijdingxteam kent Scoga ook een bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebouw, administratieve- en financiële zaken, contacten met derden en als vraagbaak voor de Lijdingx.  Het bestuur komt minimaal 1 keer per kwartaal bij elkaar.

 

Het bestuur binnen Scoga bestaat uit de volgende personen

Sander Lucas - Voorzitter
Linda Nieuwenhuis - Secretaris
Marion Kortbeek - Penningmeester/verhuur gebouw
Axel Ko - Penningmeester/verhuur gebouw
Patrick Boekhorst - Ledenadministratie

Contact: bestuurscoganl

Contactpersonen

Petra Weijers - Vertrouwenspersoon leden
vertrouwenspersoonscoganl

Harm Pet - Praktijkbegeleider
praktijkbegeleiderscoganl

Patrick Boekhorst - Groepsbegeleider
Camille Schellevis - Groepsbegeleider
Hans Geven - Groepsbegeleider
groepsbegeleiderscoganl

 

back top