Kerstviering uitnodiging 2015

De kerstviering vindt plaats op zaterdag 19 december en we starten om 19:00 uur. We gaan er een gezellige scouting kerstavond van maken op ons terrein. Dit keer zonder wandel of speurtocht dus geen enkele reden voor ouders om niet te komen. Natuurlijk wel met wat andere activiteiten en een hapje en een drankje.

Voorafgaand aan de opkomst is er om 18:30 uur een algemene ledenvergadering. In deze vergadering wordt kort verteld wat we gaan doen het komende jaar. Daar ben je natuurlijk ook van harte welkom.

 Agenda Algemene leden vergadering
• Opening
• Kort financieel overzicht
• Informatie uit de speltakken
• Vrijwilligers
• Rondvraag

Aanmelden kan via het formulier die via de e-mail is verzonden.


Met vriendelijke groet,
Scouting Gaanderen

back top