Groepsdag zaterdag 2 juli

Scouting Gaanderen heeft de gewoonte om het scoutingjaar af te sluiten met een gezamenlijke activiteit voor alle speltakken, meestal in de vorm van een groepskamp. Helaas is het dit jaar niet gelukt om een geschikte locatie te vinden waar we met alle kinderen en leiding kunnen overnachten. Daarom is besloten om dit jaar een gezamenlijke groepsdag te houden.

Deze gezamenlijke groepsdag zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli 2011.

We verzamelen om 9.30 bij Wis en Wierig (ons clubhuis is dat weekend verhuurd).
Om 9.45 vertrekken we met auto's naar een nog nader bekend te maken bestemming,
om ongeveer 16.00 uur zijn we weer bij Wis en Wierig.

We zijn nog druk bezig het programma uit te werken. Als eerste willen we graag weten wie er die dag allemaal mee gaan. Wil je daarom zo snel mogelijk dit briefje invullen, en het uiterlijk zaterdag 18 juni weer inleveren bij de leiding? Evt. aanmelden/afmelden per e-mail (infoscoganl) mag ook.

Voor deelname aan de groepsdag vragen we een eigen bijdrage van € 5,00.

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!

Vriendelijke groeten,

De leiding van Scouting Gaanderen

back top