Afscheid Penningmeester Henk Markink

 Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Henk Markink zijn functie als penningmeester overgedragen aan Marco Jansen, de vader van Sam.
Henk is ruim 10 jaar penningmeester geweest. Mede door zijn toedoen zijn we in die tien jaar vanuit de rode cijfers weer in de zwarte beland.

 Wij van Scoga bedanken Henk hartelijk voor zijn inzet. Zijn gezelligheid en positieve inbreng zal tijdens de bestuursvergaderingen gemist worden.
En Henk, mocht je het kampvuur bij ons zien branden, kom dan nog gerust eens aan voor één of meer koude pilzen.

back top