Contributieverhoging

 Beste leden, ouders en verzorgers,
 

Zoals u vast al heeft gemerkt is Scouting Gaanderen (Scoga)een actieve vereniging.

Dit wordt mogelijk gemaakt door enthousiaste leiding, een vijfkoppig bestuur en andere ondersteunende vrijwilligers. Alle vrijwilligers, jong en oud, steken er veel vrije tijd in en zonder hun belangeloze inzet zou onze vereniging niet bestaan.

Financieel houden we ons hoofd boven water door de grote inzet van de vrijwilligers, de contributie en andere bronnen van inkomsten, zoals verhuur en allerlei acties.

Van de contributie alleen kan onze vereniging zichzelf niet bedruipen. Het grootste deel van de contributie gaat op aan afdracht naar Scouting Nederland (deze is bijna verdubbeld de laatste 5 jaar), verwarming en onderhoud van het clubgebouw.

De contributie is in 10 jaar niet veranderd: € 20,42 per kwartaal. We streven ernaar om de contributie zo laag mogelijk te houden om zo scouting voor iedereen mogelijk te houden.

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in veiligheid in het clubhuis. De keuken is gemoderniseerd en er zijn nieuwe lampen in de grote zaal gekomen. Ook de komende jaren moet er veel gebeuren aan noodzakelijk onderhoud. Dit zal een grote kostenpost zijn. Tegelijkertijd zijn andere kosten fors omhooggegaan, zoals de energieprijzen en de onroerend zaak belasting. Bovendien hebben we zo nu en dan nieuwe materialen en kampeerspullen nodig.

Hierdoor zijn we helaas genoodzaakt om de contributie te verhogen naar € 25,- per kwartaal. Dit is een forse maar noodzakelijke verhoging.

Ouders hoeven geen actie te ondernemen omdat de contributie per automatische incasso wordt geïnd.

Als u over het bovenstaande vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de leiding van uw kind.

We hopen dat uw kind(eren) nog veel plezier blijven beleven bij Scouting Gaanderen,

Met vriendelijk groet,

Namens alle vrijwilligers van Scouting Gaanderen,

Camille Schellevis (voorzitter)

back top