1e opdracht Jotihunt help ons!

Hoera, Jotihunt 10 jaar! En dat vieren we met taart. Om aan iedereen te laten zien dat het feest is, plaatsen jullie een feestelijke 3D-taart voor de ingang van jullie thuisbasis tijdens de Jotihunt.
De taart (die niet eetbaar hoeft te zijn) bestaat uit ten minste drie lagen van verschillende breedtes. Verder stellen we de volgende eisen:

* De taart laat zien dat het om de 10e verjaardag van de Jotihunt gaat
* De taart is voorzien van Asterix en Obelix decoraties
* De naam van jullie groep is op de taart zichtbaar
* De taart is tenminste 1,70 m hoog en de onderste laag heeft minimaal een doorsnede van 1,20 m

Stuur ons voor de start van de Jotihunt een foto van jullie taart. Op de foto moet duidelijk zichtbaar zijn dat de taart aan de gestelde eisen voldoet.

Taarten die aan de eisen voldoen verdienen 2 punten, de mooiste van elk deelgebied krijgt 3 punten.

Voor deze eerste foto-opdracht een extra herinnering: foto's mogen nooit bewerkt worden met een bewerkingsprogramma zoals Photoshop tenzij uitdrukkelijk in de opdracht vermeld. Het verkleinen van de foto mag wel, meer mag echt niet. Ook meerdere foto's in één afbeelding stoppen verstaan wij onder bewerken van de foto.

------------------------------

Heb je ideeeën?

geef het door bij je desbetreffende leiding of mail het door naar; redactiescoganl

back top